Selamat Datang, Guest !  
 

POLISI KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat dikekalkan bagi menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.