Selamat Datang, Guest !  
 

Terma Dan Syarat

Anda bersetuju tidak menggunakan laman portal ini untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar hak atau menyekat kegunaan laman portal ini dari mana-mana pihak ketiga. Sebarang sekatan dan perlanggaran, penggunaan lebih had, penggunaan yang melanggar undang-undang atau mungkin menyebabkan ketidakselesaan dan tidak percaya kepada seseorang individu dan penyiaran bahan yang tidak sopan dan kesat atau gangguan kepada isi kandungan dalam laman portal ini.

Tanggungjawab Pengguna

Segala maklumat di dalam portal ini adalah untuk kegunaan persendirian dan tidak boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil. Segala maklumat di dalam portal ini adalah untuk kegunaan pelanggan dan kakitangan HCTM PPUKM sahaja.

Pautan

Pautan kepada laman portal lain selain daripada pautan dalaman HCTM PPUKM bertujuan untuk menambahkan maklumat serta sebagai rujukan kepada para pelayar portal ini.